Tag: Jekshockup

Jekshockup

หน้าที่ช่วงล่างรถยนต์หน้าที่ช่วงล่างรถยนต์

ในบทความนี้ทาง Jekshockup ขออาสามาแนะนำเกี่ยวกับหน้าที่ช่วงล่างของรถยนต์ ซึ่งประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนของรถยนต์แต่ละรุ่น และแต่ละยี่ห้อนั้นมีความแตกต่างกัน เนื่องมาจากหน้าที่ของแต่ละส่วนทองค์ประกอบของรถยนต์ที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวรถนั้น ก็มาพร้อมกับหน้าที่ในการทำงานที่แตกต่างกัน โดยผู้ใช้งาน หรือผู้ขับก็อาจจะมีการแต่งเติมเสริมเพิ่มสมรรถนะต่างๆเข้าไปให้กับรถยนต์ เพื่อให้รถยนต์เกิดประสิทธิภาพในการขับขี่ตามความต้องการ ถึงอย่างไรแล้วการที่รถยนต์จะมีสมรรถภาพที่ดีในการขับขี่ได้ ก็ต้องมีการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาสภาพรถให้ดี รวมไปถึงช่วงล่างของรถยนต์ที่มีหน้าที่สำคัญในการรองรับส่วนต่างๆของรถยนต์และช่วยในการขับเคลื่อนรถด้วยเช่นกัน ช่วงล่างของรถยนต์ คือ ส่วนประกอบของรถยนต์ด้านล่างทั้งหมด หรือจะเรียกได้ว่าเป็นตัวรับน้ำหนักทั้งหมดของรถยนต์เลยก็ว่าได้ โดยไม่นับรวมส่วนตัวถังของรถยนต์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ เราสามารถขับขี่รถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่หลักและสำคัญของช่วงล่างของรถยนต์ ได้แก่ การรองรับน้ำหนักของตัวรถยนต์ ซึ่งช่วงล่างของรถยนต์จะมีหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักทั้งหมดของตัวรถ ทั้งในส่วนที่ต้องสัมผัสกับพื้นผิวของถนน จำพวกระบบบังคับเลี้ยว ล้อ เพื่อให้เราสามารถขับรถยนต์ได้อย่างราบรื่น ซึ่งเราสามารถแบ่งระบบบังคับเลี้ยวได้