Tag: DDproperty

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง อนาคตอันใกล้ แหล่งการเดินทางที่สะดวกสบายของคนเมืองรถไฟฟ้าสายสีเหลือง อนาคตอันใกล้ แหล่งการเดินทางที่สะดวกสบายของคนเมือง

ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาใหญ่สำหรับการใช้ชีวิตในเมืองกรุง ซึ่งแน่นอนว่ากรุงเทพฯ ก็ติดอันดับโลกในปัญหานี้ มีหลายเส้นทางที่รถติดหนักทุกวัน อย่างเช่น แถวย่านลาดพร้าว พัฒนาการ ศรีนครินทร์ ยิ่งปัจจุบันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่ปัจจุบัน ณ เดือนเมษายน 2564 มีความก้าวหน้าโดยรวม 78.11% ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานได้ในปี 2565 ยิ่งทำให้ตอนนี้การจราจรยิ่งหนาแน่นขึ้น อาจมีบางคนที่กำลังตั้งเป้าหมายภายในเร็ว ๆ นี้ เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยแถวย่านลาดพร้าว พัฒนาการ ศรีนครินทร์ คืออยู่บนเส้นทางตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองพอดี บ้างอาจจะซื้อไว้ทำ Home Office หรือมาอยู่อาศัยเองในอนาคต และถ้ารถไฟฟ้า Monorail