Category: Default

เกียร์ทดรอบ

หลักการเลือกเกียร์ทดรอบ ยังไงให้เหมาะกับใช้งานหลักการเลือกเกียร์ทดรอบ ยังไงให้เหมาะกับใช้งาน

                เกียร์ทดรอบ หนึ่งในอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยความสามารถที่ลดรอบความเร็ว หรือ เพิ่ม รอบความเร็ว  และเพิ่มแรงบิด ดังนั้นหากเราจำเป็นต้องเกียร์ทดรอบนั้นเราจำเป็นต้องซื้อเกียร์ทดรอบนั้นจำเป็นต้องหาความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ทำให้การซื้อของเราไม่เสียเปล่าดังนั้นก่อนจะซื้อเกียร์ทดรอบควร หาข้อมูลเหล่านี้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ซื้อตามความต้องการของเราได้ถูกต้อง และ แม่นยำ เลือกประเภทให้ถูกต้อง             เกียร์ทดรอบ นั้นมีหลากหลายประเภทให้เราเลือกกันในตลาดอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นแบบตรง แบบตัวหนอน  แบบดอกจอก แบบสะพาน เฟืองวงแหวน ดังนั้นเราต้องดูลักษณะงาน ให้เหมาะสมว่าจริง ๆ แล้วงานที่เราจำเป็นต้องใช้นั้นใช้เกียร์ทดรอบ ประเภทไหน เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด