Tag: Tesla

Tesla

การใช้ยานยนต์ชนิดต่างๆ กับการลดมลภาวะในโลกการใช้ยานยนต์ชนิดต่างๆ กับการลดมลภาวะในโลก

ปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในเวลานี้เลยก็ว่าได้ ภาวะเรือนกระจกที่ทำให้ชั้นบรรยากาศโอโซนถูกทำลาย จนเกิดเป็นภาวะโลกร้อน ได้สร้างความเสียหายให้กับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในโลกเป็นอย่างมาก นักสิ่งแวดล้อมพยายามออกมาพูดและรณรงค์อย่างต่อเนื่อง อาทิ เกรต้า ธันเบิร์ก เด็กสาวชาวสวีเดน ที่ออกมาพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่สนใจไปทั่วทั้งโลก และยังเป็นการจุดประกายใหม่ๆให้กับคนอื่นอีกด้วย ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าควันจากการเผาไหม้คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ มีส่วนอย่างมากที่ทำให้เกิดมลภาวะ โดยเฉพาะบนท้องถนนที่มีรถยนต์จำนวนมากใช้น้ำมันเพื่อเผาผลาญ จนเกิดเป็นควันเสียต่างๆมากมาย เพราะฉะนั้นทางเลือกหนึ่งของการลดมลภาวะทางอากาศ คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ในปัจจุบันนี้ การพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ๆมีมากขึ้น ในเมืองใหญ่ต่างๆมีการเข้าถึงของรถสาธารณะอย่างสะดวกสบาย เช่น รถไฟฟ้า หรือรถบัส โดยการใช้รถสาธารณะเหล่านี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดควันจากท่อไอเสียได้ เนื่องจากเราไม่ได้นำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้เพิ่ม ที่จะทำให้เกิดควันพิษเพิ่มมากยิ่งขึ้น หรือบางประเทศแก้ปัญหาโดยการเพิ่มเส้นทางสำหรับจักรยานโดยเฉพาะ เพิ่มตัวเลือกให้กับประชาชน