Tag: รับออกแบบบ้าน

รับออกแบบบ้าน

ก่อนจะเริ่มสร้างบ้านมีขั้นตอนอะไรที่เราต้องรู้บ้าง ?ก่อนจะเริ่มสร้างบ้านมีขั้นตอนอะไรที่เราต้องรู้บ้าง ?

                การก่อสร้างบ้าน หรือ การสร้างบ้านของเรานั้นเป้นลำดับขั้น เป็นลำดับตอนเสมอ ซึ่งลำดับการสร้างนั้นก็จะเป็นการสร้างจากล่างขึ้น-บน โดยจทำงานเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนบ้านสร้างเสร็จนั้นเอง และวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างบ้านกันเรามาลองดูข้อมูลกันดีกว่าว่าจะเริ่มสร้างบ้านนั้นเริ่มต้นอย่างไร ? เตรียมหน้าดิน             ในส่วนแรกหน้าดินนั้นเป็นของที่สำคัญด้วยเช่นกัน  มีตั้งแต่การจัดเตรียมอุปกรณ์ หรือ ถ้าหากจะต้องมีการพักให้กับบ้านพักคนงานก็จะเริ่มเตรียมพื้นที่ทั้งถมที่ให้เริ่มที่จะรองรับฐานของตัวบ้านได้ตามบริการรับออกแบบบ้าน ที่เราออกแบบบ้านมา ตอกสาเข็ม             หลังจากที่เตรียมหน้าดิน และ วางผังอาคารกันไปเสร็จแล้ว  เราขอข้ามมาถึงในเรื่องการตอกเสาเข็ม หรือ วางเสาเข็มกันเลยดีกว่าเนื่องจากหน้าจะประเด็นสำคัญมากกว่า โดยที่การวางเสาเข็มนั้นผู้ประเมินหน้างานนั้นจะเลือกประเมินเองว่าควรใช้เสาเข็มตอก หรือ เสาเข็มเจาะ  ซึ่งขั้นตอนนี้